Det första homosexuella paret med ett gemensamt adoptivt barn

Sedan måndag är det officiellt och officiellt: Maximilian är son till Kai och Michael Korok! Strax efter införandet av "äktenskap för alla" hade homosexuella parternas registrerade partnerskap omvandlats till ett äktenskap den 2 oktober och skickade sedan in en ansökan om adoption för deras fosterbarn Maximilian.

Nu har domstolen Tempelhof-Kreuzberg beviljat förfrågan? Korokerna är således enligt homosexuella och lesbiska föreningen Tyskland i det här landet, det första homosexuella paret med en gemensam adoptiv son.

En trevlig känsla

Det känns trevligt, säger Michael Korok sz.de, "men faktiskt inte mycket förändringar, vi har alltid känt som en komplett familj." Sedan hans födelse bor den tvåårige Maximilian med Korokerna. Förutom honom växer en nioårig tjej och en sexårig son upp med paret? båda borde i början fortsätta vara fosterbarn av privata skäl.Vård mot adoption? formell skillnad med stor effekt

Även om fäderna inte gör någon skillnad mellan foster- och adoptivbarn, som de säger? staten gör en. De årliga kontrollutnämningarna på ungdomsverket, som är för fosterföräldrar, men inte för adoptivföräldrar, är bara ett exempel. När det gäller arvsproblem eller när släktingar måste fatta vissa beslut (till exempel om medicinsk behandling efter en allvarlig olycka) är foster- eller adoptivbarns status avgörande.

Före den 1 oktober, när homosexuella par fick gifta sig, var det inte juridiskt möjligt för dem att anta barn tillsammans.Abortion Debate: Attorneys Present Roe v. Wade Supreme Court Pro-Life / Pro-Choice Arguments (1971) (Oktober 2020).tingsrätt