AfD bestämmer: Inga sparkar för Björn Höcke

Det verkar som om skandaltalet, som höll Björn Höcke i Dresden, inte skadar hans politiska karriär mycket: Efter långa förhandlingar har AFD-partiledningen kommit överens om, enligt en rapport från Bild om att inte kasta Höcke från festen.

Protestera mot skandaltal i Dresden

Höcke hade i sitt starkt kritiserade tal krävt bland annat att Tyskland var tvungen att genomföra en "180-graders minnesmärkning" tidigare. Med hänvisning till Berlin Holocaust Memorial, sade han: "Vi tyskar är det enda folket i världen som har planterat ett skamhetsmonument i hjärtat av hans huvudstad." Han kallade AfD som "sista evolutionära möjligheten för vårt hemland", Tyskland behöver en"komplett seger" AfD. Höcke flyttade sålunda både innehåll och språk långt bortom nazi-jargongens gränser. För detta fick han inte bara mycket kritik från utsidan, men hans eget parti var också distanserad. Redan i fredags diskuterade AFD: s federala råd en eventuell partiell uteslutning."Ordungmaßnahme" istället för utvisning

Men festen är utanför bordet. I stället talar vi nu om "lanseringen av partisansåtgärder", med tanke på "alla juridiska och politiska frågor som måste övervägas." Hur exakt sådana "regleringsåtgärder" ser ut som är öppna - från böter till offentlig ånger är allt tänkbart.

Höcke har länge varit kontroversiell inom hans parti. Hans beskrivning av det "livsbekräftande afrikanska spridningsmetoden" år 2015 gjorde det möjligt för repressionen av partiledaren och kallelsen "att undersöka i vilken utsträckning dessa positioner fortfarande överensstämmer med dem i AfD.""Avslag på parlamentarisk demokrati"

Nu har Björn Höcke återigen tagit sig till festen - även om hans tal har blivit betygsatt i ett internt partidokument som "avslag på parlamentarisk demokrati". En sak är säkert: Det har inte varit den sista provokationen som Thüringen gör rubriker.

Freedom of Speech Conference part 4 Hamed Abdel Samad (April 2020).AfD, Björn Höcke, Hock, Dresden, Tyskland